Geprikkeld door meer dan tuinen...

Buro Bolster

Buro Bolster begeeft zich buiten de grenzen van de particuliere tuin. We gaan de collectieve of publieke ruimte in, maar blijven daarin persoonlijk te werk gaan. Dat wil zeggen dat wij op maat speelplaatsen ontwerpen, pleinen, parken, tuinen van allerlei vormen van instellingen, organisaties en bedrijven, parkings, begraafplaatsen,… Ons Buro gaat breed, tot in landschappelijke projecten.

VISIE

Ieder ontwerp vertrekt vanuit een kiem, een kern, een essentie. We zoeken het karakter van een plek, de uiting van een wens, de ziel van een verhaal. Wat wij als Buro daarmee doen, is die kiem in het juiste licht plaatsen en aanzetten tot verdere rijping. We laten een visie ontspruiten, zo natuurlijk en zuiver als mogelijk. Zoals de groei van een Bolster.

Het resultaat van het groeiproces is een prikkelend resultaat. Een ontwerp van Bolster staat zo altijd voor een ruwe overtuigende kracht, getekend met een pen van fijne finesse. Het is functioneel doordacht, technisch onderbouwd en artistiek doordrongen. Ecologie en duurzaamheid zijn overal sterk verweven.

Ons ontwerpproces bestaat uit een stappenplan. Dat kent een basismethodiek en wordt projectmatig verfijnd naargelang de nood en wens.

Mogen wij uw project laten ontbolsteren?

Contacteer ons
Fase 1
ANALYSE EN ONTWERP
Fase 2
BESTEK EN TECHNISCHE PLANNEN
Fase 3
BEPLANTINGSPLAN
Fase 4
BEHEER(S)PLAN

ANALYSE EN ONTWERP

De basis van een sterk verhaal is stilstaan bij wat er is. De letterlijke verkenning van de zichtbare en tastbare plaats. Aangevuld met een analyse van de context, waarden en normen eigen aan het project. We ontleden op schaal micro en macro. We stellen vast via feiten en voelen aan door inleving. We presenteren een onderbouwde visie aan de hand van een ontwerp in 2D en 3D. Het concept is grafisch en gedetailleerd uitgewerkt. Met een goede communicatie wandelen we samen doorheen het verhaal. Het is ons doel om te verwonderen op zo’n manier dat ons plan beklijft en niet meer loslaat. Maar alle verhalen zijn het mooist, wanneer ze gedeeld zijn. Als opdrachtgever zet je daarom mee de puntjes op de i.
We presenteren een onderbouwde visie aan de hand van een ontwerp in 2D en 3D. Het concept is grafisch en gedetailleerd uitgewerkt. Met een goede communicatie wandelen we samen doorheen het verhaal. Het is ons doel om te verwonderen op zo’n manier dat ons plan beklijft en niet meer loslaat. Maar alle verhalen zijn het mooist, wanneer ze gedeeld zijn. Als opdrachtgever zet u daarom mee de puntjes op de i.

BESTEK EN TECHNISCHE PLANNEN

Alles start met een analyse, visie en ontwerp. Maar je plan vraag erom realiteit te worden en dat met een hoge standaard. Tijd voor gefundeerde materiaalkeuzes dus, technische uitwerkingen, berekeningen en omschrijvingen. Kortom: een plan van aanpak. Van a tot z. Deze fase ligt mee aan de basis van een kwaliteitsvolle uitvoering en opvolging van je project.

BEPLANTINGSPLAN

Na het bestek is het tijd voor de uitwerking van de zachte ontwerpelementen: de beplanting. Met ons hart voor groen betoveren we ieder project met een aangepaste plantencombinatie. We maken daarin klimaatbewuste keuzes en houden rekening met variatie in de brede zin van het woord, gelaagdheid, vierseizoensbeleving,… We zien beplanting als dé beste sfeermakers van een groenproject.

BEHEER(S)PLAN

Het plan is klaar en uitgevoerd. Wat daarna? Tijd voor een handleiding voor verdere opvolging. Ons doel is om een groene ruimte zo zelfregulerend mogelijk te maken. Een ruimte ‘beheersen’ is niet meer van deze tijd. We gaan voor de juiste balans en dat is verstandig beheren. Zo’n beheerplan legt van alle elementen uit wanneer en hoe aandacht en/of onderhoud vereist is op korte en lange termijn.

Communicatie

Communicatie is een van onze sleutels om tot een sterk eindresultaat te komen. En dat in elke fase van het proces. We informeren je, begeleiden, adviseren en zijn recht door zee. Staat het ontwerp op punt, dan zijn we voor jou hopelijk de ideale partner om de aanleg te realiseren.

Verbinding

Wij geloven dat iedere publieke ruimte mensen kan verbinden als hij juist vormgegeven is. Dat hij een maatschappelijke rol vervult. Leg je project in onze handen en wij weten al het potentieel te benutten.

Over ons

Tuinen die je zinnen prikkelen daar gaan we voor

Het moeten niet altijd stoere mannen zijn die een tuinbedrijf hebben.

Wijze woorden van Eef Coolen, onze leading lady. In 2014 stampte deze landschaps- en tuinarchitecte haar eigen groenbedrijf uit de grond. Ze liet het bedrijf uitgroeien tot een succesvolle onderneming met vijftien ervaren tuinspecialisten in dienst. Ons team werkt voor particulieren en bedrijven, groot en klein. We zijn gevestigd in Hasselt maar onze tuinen zijn wijdverspreid over het land.

Onze visie komt duidelijk voort uit onze naam: wij maken en onderhouden tuinen die de zinnen van onze klanten prikkelen. Denk aan krachtige lijnen die een heldere structuur scheppen in al onze ontwerpen. En een naturalistische aanplant die duurzaamheid uitademt. Elke tuin die we creëren is daarbij maatwerk. Ze weerspiegelt de wensen van onze klant én onze liefde voor de stiel.

Afspraak

Wil je ook een tuin die je elke keer weer weet te prikkelen?